Paradís

El Paradís el vam plantejar com una gran festa col·lectiva. El muntatge creava un espai envoltat de pantalles amb el públic dins aquest espai, a la manera d’una festa-concert-discoteca. Tots els artistes participants projectaven la seva proposta en aquestes pantalles de forma simultània creant una atmòsfera envolvent per als assistents. Un paradís terrenal on els artístes es retroalimentaven els uns als altres i el públic podia ballar transportat per les imatges que els rodejaven.