Audiovisuals

La nostra recerca i experimentació en la barreja de disciplines artístiques ens ha dut a fusionar vídeo i pintura als nostres espectacles. Aquesta barreja l’hem volgut portar a la creació de vídeos, obrint així una àmplia gama de possibilitats a la creació de continguts audiovisuals.

Podeu veure aquí una mostra dels projectes audiovisuals generats per la companyia, des d’un viatge per a un transformat Jardí de les Delícies del Bosco a una experimentació de pintura en viu per a anunciar el pròxim viatge a l’Infern de Dante.