Art Veu i Vot

Creació d’una nova peça visual basada en la combinació de vídeo i pintura, per a l’exposició #ArtVeuiVot.

exhibition